مسابقات دو و میدانی مرحله شهرستان ناحیه یک خرم آباد

دانش آموزان عزیز:

فرناز حسنوند، فاطمه عیدی، آیدا الواری ، پردیس یاراحمدی

کسب مقام اول دوی امدادی 100*4 متر مرحله شهرستان با مربیگری سمیه یوسفوند به شما تبریک عرض می نماییم.

از طرف مدیریت ، پرسنل آموزشی و اداری مرکز آموزشی فرزانگان دوره اول متوسطه

مسابقات دو و میدانی مرحله شهرستان ناحیه یک خرم آباد

دانش آموزعزیز:

پردیس یاراحمدی

کسب مقام اول دوی 400 متر مرحله شهرستان با مربیگری سمیه یوسفوند به شما تبریک عرض می نماییم.

از طرف مدیریت ، پرسنل آموزشی و اداری مرکز آموزشی فرزانگان دوره اول متوسطه

مسابقات دو و میدانی شهرستان ناحیه یک خرم آباد

دانش آموزعزیز:

 آیدا الواری

کسب مقام اول دوی 800 متر مرحله شهرستان با مربیگری سمیه یوسفوند به شما تبریک عرض می نماییم.

از طرف مدیریت ، پرسنل آموزشی و اداری مرکز آموزشی فرزانگان دوره اول متوسطه

کسب مقام اول مسابقات شنای استان

کسب مقام اول مسابقات شنای استان توسط دانش آموزان :

آیلین حیدری(مقام اول 200 متر آزاد،مقام دوم 50 متر پروانه،مقام دوم 50 متر آزاد)

آیلین فرازمند(مقام اول 100 متر آزاد،مقام اول 200 متر آزاد،مقام سوم 50 متر آزاد)

آیسا مرادی(مقام دوم 100 متر آزاد،مقام دوم 200 متر آزاد،مقام سوم 50 متر پروانه)

مهرگان شاهرخی (مقام سوم 100 متر کرال پشت)

با مربیگری سرکار خانم سمیه یوسفوند

کسب مقام اول مسابقات فوتسال شهرستان دانش آموزان

کسب مقام اول مسابقات فوتسال شهرستان توسط  دانش آموزان :

فاطمه اسدی.فاطمه کولیوند.اسرا ولدی.گلشید ملکشاهی.آنیتا حیدری.فاطمه صارمی.مهدیه حجازی.سارا شیری.تیام خورشیدوند.پردیس یاراحمدی

 با مربیگری سرکار خانم سمیه یوسفوند.


برگزاری مسابقات کاراته سطح شهرستان

دانش آموز عزیز آیدا الواری کسب مقام دوم مسابقات کاراته سطح شهرستان را به شما و خانواده محترم تبریک عرض می نماییم.

 

از طرف مدیریت و کارکنان مرکز آموزشی فرزانگان دوره اول متوسطه

برگزاری مسابقات شنای آموزشگاهی

کسب رتبه اول مسابقات (تیمی-انفرادی)شنای آموزشگاهی ناحیه یک خرم آباد  را توسط دانش آموزان مرکز آموزشی فرزانگان دوره اول:

1-آیلین حیدری 2-پریا سلطانی 3- مهرگان شاهرخی 4-آیلین فرازمندی 5- آیسا مرادی   تبریک عرض می نماییم.

 از طرف مدیریت و کارکنان مرکز آموزشی فرزانگان دوره اول متوسطه

مقام های ورزشی مدرسه

 

مقام های ورزشی کسب شده توسط دبیرستان