اطلاعات تماس

آدرس مدرسه :

لرستان.خرم آباد.دره گرم.بلوار ولایت.کوی تپه شهدای گمنام.مرکز آموزشی فرزانگان دوره اول متوسطه شهرستان خرم آباد

تلفن :

06633210900

شماره حساب مرکز جهت واریز شهریه دانش آموزان:

04150160839007

 آدرس وب سایت :

www.farzanegansch1.ir

 آدرس ایمیل :

farzanegansch1@gamail.com